Artikeln publicerades 18 maj 2022

Säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Smittspridningen av covid-19 i samhället är nu på en låg nivå, immuniteten mot allvarlig infektion är hög i befolkningen och de kliniska konsekvenserna av covid-19 infektion därmed betydligt mindre än tidigare under pandemin.

Sektor vård och omsorg samt LSS har under hela pandemin följt rekommendationer från centrala myndigheter. Nu har rekommendationen om kontinuerlig användning av munskydd i patientnära vård tagits bort. Rekommendationen baseras på den nuvarande situationen och kan komma att ändras beroende på hur smittspridningen av covid-19 utvecklas.

Besök till boendet behöver inte längre förbokas eller förannonseras på annat sätt.

Rutin för säkra besök

  • Stanna alltid hemma vid symtom på sjukdom såsom feber, hosta, halsont, snuva, illamående, diarré, magsmärtor, huvudvärk eller sjukdomskänsla.
  • Håll avstånd till andra brukare och personal i gemensamhetsutrymme samt undvik trängsel i samband med besök.
  • Ha god handhygien, handsprit kommer att finnas tillgängligt på boendet.
  • Tänk på att hålla avstånd, att vara nära varandra kan öka risken för smitta.

Vi önskar förståelse för att det kan ske snabba förändringar av besöksrutinen, exempelvis att en avdelning behöver stängas vid misstänkt smitta eller om myndigheternas rekommendationer ändras.