Artikeln publicerades 29 juli 2022

Kan vi hjälpa dig att bli ännu tryggare i ditt föräldraskap?

Svalövs kommun arbetar med att se över det befintliga föräldraskapsstödet i hela kommunen. Med föräldraskapsstöd avses olika former av insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar med syfte att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. 

En del i detta arbete är att undersöka vilket behov som finns samt vilka erfarenheter och önskemål som föräldrar, andra former av vårdnadshavare och närstående har. Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att fylla i en kort enkät!

https://www.svalov.se/enkat/enkat-foraldraskapsstod Länk till annan webbplats.

Undersökningen varar till den 26 augusti. Enkäten kan fyllas i såväl digitalt som i pappersform. Ifyllda pappersenkäter kan lämnas in på öppna förskolan eller i receptionen på kommunhuset. 

Om du har några frågor om enkäten, undersökningen eller önskar återkoppling, vänligen ta kontakt med Li Merander, folkhälso- och barnrättsstrateg i Svalövs kommun.
li.merander@svalov.se
0418- 475352