Artikeln publicerades 14 maj 2024

Terminens sista frukostmöte inom ramen för Tidigt och Tillsammans

Så här kan det se ut på ett av de populära frukostmötena inom Tidigt och Tillsammans.

Nu har det fjortonde frukostmötet genomförts och till hösten väntar ytterligare tre. Denna gång var det Barnahuset i Helsingborg som kom och berättade om sin verksamhet.

Barnahuset i Helsingborg berättade om sin verksamhet och barnets resa från upptäckt av en problematisk situation till förhör och därefter återförening med familjen. Vi som lyssnade var representanter från olika verksamheter i kommunen som på något sätt arbetar med och för barn och familjer, både inom kommunen och regionalt.

Syftet med frukostmötena är att öka kunskapen om varandras verksamheter för att sedan kunna minska gapen mellan oss och förenkla för de barn och familjer som berörs. Ju bättre vi kan samverka desto bättre för alla inblandade. Frukostmötena genomförs inom ramen för arbetet med Tidigt och Tillsammans, Skottlandsmodellen i Svalövsanpassad kontext. Syftet med Tidigt och Tillsammans är att genom tidiga, främjande och samordnade insatser ge alla barn i Svalövs kommun en trygg och utvecklande uppväxt med målet att barn och deras familjer får det stöd de behöver i rätt tid. Arbetet genomförs i samverkan mellan Svalövs kommun, Region Skåne och Polisen.

Genomförda frukostmöten:

 • Om Tidigt och Tillsammans
 • Familjecentralen
 • Öppna insatser
 • Utrednings- och uppföljningsenheten
 • Centrala elevhälsan
 • Vårdcentralen, Habiliteringen & BUP
 • Polisen
 • Kultur och Fritid
 • Förskola, skola och anpassad grundskola
 • Utrednings- och uppföljningsenheten
 • Om Tidigt och Tillsammans
 • LSS
 • Första Linjen
 • Barnahus

Frukostmötena är populära och välbesökta. Ett 40-tal personer brukar delta vid varje tillfälle.

Höstens program är under planering men kanske kommer att handla om brottsförebyggande arbete, psykisk hälsa samt den nya socialtjänstlagen. Håll utkik för mer information efter sommaren. Inbjudan till frukostmötena sker genom berörda ledningsgrupper och det är ett begränsat antal platser. För mer information om frukostmötena och/eller kommunens arbete med Skottlandsmodellen ta kontakt med Li Merander.