Artikeln publicerades 16 maj 2024

Nya avgiftstaxor för vård och omsorg

Förstora bilden

I dagarna skickas informationsbrev och avgiftsbroschyr med de nya avgifterna och taxorna ut till alla med hemvård och hemsjukvårdsinsatser. De nya taxorna gäller från och med den 1 juni.

Kostnaderna för hemvård och hemsjukvårdsinsatser ökar över tid och för att säkerställa en bibehållen kvalitet och hållbar finansiering är det politiskt beslutat att Svalövs kommun justerar upp avgifterna för de insatser som erbjuds mot aktuellt prisbasbelopp.

Den senaste justeringen genomfördes år 2020. Socialnämnden beslutade därför den 21 mars, 2024, att vård- och omsorgsavgifter ska räknas upp utifrån konsumentprisindex (KPI).

Avgifterna kommer i fortsättningen att justeras den 1 januari varje år enligt Konsumentprisindex (KPI). Nytt avgiftsbeslut skickas ut i början av juni till alla med hemvård och hemsjukvårdsinsatser.

Taxor för vård och omsorg

Ändringar av befintliga avgiftsslag

2024 januari

2024 juni

Trygghetslarm, installationskostnad

235 kr

286 kr

Trygghetslarm, abonnemang

241 kr

293 kr

Matdistribution

5 kr

6 kr

Hemsjukvård per besök

350 kr

426 kr

Korttidslån av hjälpmedel, kr/mån

100 kr

122 kr

Nivå 1: tid upp till en timme/månad

350 kr

426 kr

Nivå 2: tid upp till tre timmar/månad

700 kr

852 kr

Nivå 3: tid tre timmar till åtta timmar/månad

1 400 kr

1 704 kr

Nivå 4: över åtta timmar/månad

2 575 kr

2 575 kr