Artikeln publicerades 16 maj 2024

Samarbete mellan kommuner kan verkligen nå imponerande resultat!

Den samlade turismomsättningen i Söderåsens kommuner fortsätter att öka.

Nyligen presenterades en rapport framtagen av RESURS för destinationsutvecklingsprojektet Söderåsen 2.0. Rapporten kallas Turistekonomiska Modellen (TEM) och visar på ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen för destination Söderåsen. Det är verkligen anmärkningsvärda siffror som presenteras gällande 2023 års turismsomsättning.

Den totala turismomsättningen för destination Söderåsen uppgick förra året till 461 miljoner kronor, en avsevärd ökning jämfört med 2022, då motsvarande siffra låg på 390 miljoner kronor. Utvecklingen visar att det goda arbete som gjorts inom ramen för projekt Söderåsen 2.0 har gett resultat. Nu finns det ett välutvecklat samarbete mellan företagare, kommuner och nationalpark. Tillsammans har man gjort marknadsföringskampanjer och nått ut på ett helt annat sätt än man skulle gjort var för sig.

Turismomsättningens utveckling de fyra senaste åren:

2023: 461 miljoner kronor
2022: 390 miljoner kronor
2021: 299 miljoner kronor
2020: 282 miljoner kronor

- Det är glädjande med så fina siffror. Tillåter jag mig att spekulera så tror jag att Söderåsprojektet 2.0 också varit starkt bidragande till detta positiva resultat. Där vi kan se att såväl total omsättning som andra värden ökat. Förhoppningsvis kan detta arbete fortsätta och utvecklas för fortsatt goda resultat i framtiden, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Söderåsen 2.0

Leaderprojektet Söderåsen 2.0 är ett samarbete mellan kommunerna Åstorp, Klippan, Bjuv och Svalöv tillsammans med Söderåsens nationalpark. Projektet sträcker sig från januari 2022 till maj 2024 med syfte att utveckla Söderåsen som destination. Läs mer om projektet Söderåsen 2.0 Öppnas i nytt fönster..

Till rapporten Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen för destination Söderåsen Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster., framtagen av RESURS för av Söderåsen 2.0.