Artikeln publicerades 29 maj 2024

Ny överenskommelse om samarbete mellan Svalövs kommun och Polisen

Teddy Nilsson (SD), Kommunstyrelsens ordförande och Anna Nilsson, Lokalpolisområdeschef för Lokalpolisområde Klippan.

Igår undertecknades en ny överenskommelse om samarbete mellan Svalövs kommun och polisen för att stärka det strategiska och långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

En ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2023 kräver att kommunerna tar ett större ansvar för brottsförebyggande arbete. Igår undertecknades en ny överenskommelse om samarbete mellan Svalövs kommun och polisen för att stärka det strategiska och långsiktiga brottsförebyggande arbetet.

- Denna överenskommelse visar vårt starka engagemang för att skapa en tryggare kommun. Genom ett nära samarbete med polisen har vi bättre förutsättningar att motverka brottsligheten och öka tryggheten för alla invånare, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Överenskommelsen innebär att kommunen ansvarar för att skapa en lägesbild över brottsligheten och ta fram åtgärdsplaner. Polisen kommer att genomföra årliga trygghetsmätningar och arbeta proaktivt baserat på kunskap och erfarenhet.

- Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med kommunen. Genom gemensamma insatser kan vi nå våra mål att minska brottsligheten och skapa en säkrare miljö för alla som bor och verkar i Svalöv, säger Anna Nilsson, lokalpolisområdeschef.

Från vänster i bild syns Patrik Sköld, Trygghet- och säkerhetschef, Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelsens ordförande, Anna Nilsson, lokalpolisområdeschef för Lokalpolisområde Klippan och Cristofer Velden, Tf lokal polisområdeschef

Från vänster i bild syns Patrik Sköld, Trygghet- och säkerhetschef, Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelsens ordförande, Anna Nilsson, lokalpolisområdeschef för Lokalpolisområde Klippan och Cristofer Velden, Tf lokal polisområdeschef