Artikeln publicerades 5 juni 2024

Hanna axlar rollen som kommunens nya MAS

Foto Hanna Berstedt i förgrunden med Kvarnhuset i Svalöv i bakgrunden.Förstora bilden

Foto: Daniel Henriksson, Svalövs kommun.

Sedan den 27 maj är Hanna Bergstedt Svalövs kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska - MAS. Sammanlagt har Svalövs kommun varit Hannas arbetsgivare i 15 år och hon är dessutom verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvårdsarbete.

Som medicinskt ansvarig sjuksköterska är det Hannas uppgift att säkerställa att hälso- och sjukvården bedrivs med god kvalitet och hög patientsäkerhet för alla patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det innefattar både patienter som bor på särskilt boende och för patienter som bor i ordinärt boende.

— Jag har inget patientnära arbete utan min uppgift är att arbeta strategiskt med rutiner och riktlinjer samt vara en stödjande funktion för vår legitimerade personal ute i verksamheten, säger Hanna Bergstedt.

MAS-funktionen är lagstyrd enligt hälso- och sjukvårdslagen och en kommun är skyldig att ha funktionen i sin organisation.

— I rollen ingår att säkerställa att patienten får den hälso-och sjukvård som läkare förordnat om. Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs enigt patientdatalagen och att det finns ändamålsenliga och välfungerande rutiner för läkemedelshantering, säger Hanna.

Bland ansvarsuppgifterna finns också skyldigheten att rapportera risk för allvarlig vårdskada enligt Lex Maria.

Hanna är sedan i november förra året också verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården. Inledningsvis som tillförordnad men nu är det permanent.

Berätta vad innebär detta?

— I Svalövs kommun valde man att göra en organisationsförändring som nu kombinerar de båda rollerna. De går hand-i-hand med varandra, så i princip har jag hela det strategiska ansvaret kring kommunens hälso- och sjukvårdsarbete.

Så hur känns det att även ha rollen som kommunens MAS?

— Det känns jättebra och spännande att jag fått möjligheten att kunna påverka kommunens hälso- och sjukvård på en annan nivå än vad jag kunnat göra de senaste elva åren som sjuksköterska. Jag älskar det patientnära arbetet och kommer säkerligen att sakna det. Men jag ser också det som en unik möjlighet att få använda den erfarenhet jag har med mig från yrket och från verksamheterna här i Svalövs kommun på ett annat sätt.

Innan Hanna tillträdde tjänsten som verksamhetschef för hälso- och sjukvård, och nu också rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska, har hon sedan 2013 arbetat som sjuksköterska i Svalövs kommun. De senaste åren har hon även kombinerat detta med att vara kvalitetsutvecklare inom hälso- och sjukvården.

Hanna är uppvuxen och bor i Kågeröd och här bor hon tillsammans med sin man, två barn och två hundar.

— Ett litet trevlig sammanträffande i sammanhanget är att min faster, under tidigt 80-tal, var föreståndare på Åsgården och hon var också med om när det särskilda boende byggdes om. Dessutom arbetade min mamma som undersköterska på Åsgården under min barndomstid, så man kan säga att jag i princip ha växt upp på Åsgården, berättar Hanna.

Vi önskar Hanna stort lycka till i den nya rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska!

Text och foto: Daniel Henriksson, Svalövs kommun.