Artikeln publicerades 11 juni 2024

Område Funktionsnedsättning stärker kompetensen genom workshop

Foto på stödpedagogerna Ann-Sofie och Susanne i förgrunden med LSS-kollegorna i bakgrunden.Förstora bilden

Det var stödpedagogerna Ann-Sofie Persson (t.v), Susanne Johansson (t.h) med kollegorna Sofie Axelberg och Angelica Köcher Olsson (ej med på bild) som höll i kompetensdagarna. Foto: Daniel Henriksson, Svalövs kommun.

För att stärka kompetensen och lära av varandra har område Funktionsnedsättning under våren arbetat med ämnesbaserade workshops som metod.

Inom område Funktionsnedsättning verkställer man LSS-insatser samt andra insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Under våren har cirka 82 medarbetare inom område Funktionsnedsättning fått utbildning i dokumentation, bemötande, motiverande samtal, och centrala begrepp inom LSS som självbestämmande, delaktighet och inflytande.

Vid tillfället för denna intervju var det stödpedagogerna Ann-Sofie Persson och Susanne Johansson som lotsade kollegorna genom en heldags workshop.

Hur har dagen gått?

— Alla var engagerade och vi fick igång många bra diskussioner och funderingar utifrån våra teman. Detta var ett pilotprojekt och vi tycker att det slog väl ut. Man har haft möjlighet att lyfta saker, bolla problem och höra andras infallsvinklar utifrån teman som vi har utbildat i, säger Susanne Johansson.

Hur kom ni fram till upplägget för vårens utbildningar?

— Tanken föddes under en nätverksträff som vi stödpedagoger inom funktionsnedsättning har regelbundet med vår enhetschef Arjeta Kajtazi. Arjeta hade tankar på vilka ämnen som man sett ett behov av ute i verksamheterna och därefter fick vi stödpedagoger fokusera på det som ligger oss varmt om hjärtat. Sedan fick vi i uppgift att praktiskt sätta samman och genomföra workshopen med syfte att öka kompetensen inom område funktionsnedsättning, säger Ann-Sofie Persson.

Arbete i grupp med diskussion och övningar

Fokusområden för Ann-Sofies och Susannes workshops var motiverande samtal samt centrala begrepp inom område så som självbestämmande, delaktighet och inflytande. De berättar att man inledde med gemensam information för att sedan låta kollegorna arbeta temabaserat i grupper med diskussion och övningar. Som avslutning på dagen knöt de ihop säcken och summerade workshopen tillsammans i grupp.

Kan ni kort beskriva de olika temana ni arbetat med?

— När det gäller motiverande samtal så bygger det på att vi som personal på ett pedagogiskt sätt, till exempel med intervjumetod hjälper brukarna själva sätta ord på vad de behöver för att förverkliga sina mål. Vi har gett exempel på hur man använder sig av metoden motiverande samtal, alltså inte lärt ut själva metoden, säger Susanne.

— Och detta hänger också ihop med självbestämmande. Vår uppgift är att stödja brukarna att fatta egna beslut, vilket gör att individen stärks och känner sig mer tillfreds, tillägger Ann-Sofie.

När det gäller ämnet dokumentation av brukarnas genomförandeplan berättar Susanne och Ann-Sofie att med bra dokumentation har personalen också goda förutsättningar att förstå den enskildes behov och förutsättningar på ett bättre sätt.

— Dokumentationen säkerställer att vi arbetar för det beslut och den rätt brukaren har samtidigt som det är en garanti för att de verkligen får det. Detta i kombination med erfarenhet och bra pedagogiska metoder gör att vi som medarbetare kan göra det bästa för våra brukare, säger Ann-Sofie.

Foto från en av diskussionsgrupperna.Förstora bilden

Susanne Johansson (till höger i bild) var mycket nöjd med engagemanget, samtalen och funderingarna som uppstod i de olika diskussionsgrupperna. Foto: Daniel Henriksson, Svalövs kommun.

Relaterat innehåll: