Artikeln publicerades 12 juni 2024

Samverkan för att få fler arbetssökande i studier

Foto Jasna, Madelene och Marie i arbetsmarknadsenhetens lokaler i Svalöv.Förstora bilden

Fr. vänster i bild: Jasna Drljo, Arbetsförmedlingen Nordvästra Skåne, Madelene Eregård, arbetsmarknadskonsulent på Arbetsmarknadsenheten i Svalövs kommun och Marie Eriksson, studie- och yrkesvägledare på Svalöfs gymnasiums vuxenutbildning.

För att underlätta för arbetssökande att komma i studier samverkar kommunens arbetsmarknadsenhet, Svalöfs gymnasiums vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen i ett gemensamt FINSAM-uppdrag.

Uppdraget är finansierat av FINSAM och det startades upp i januari. Det pågår under hela 2024 och det är en fortsättning på en förstudie som genomfördes förra året.

Madelene Eregård, arbetsmarknadskonsulent på arbetsmarknadsenheten i Svalövs kommun, berättar att förstudien bland annat undersökte hur studier kan bli ett steg på vägen för att närma sig arbetsmarknaden.

— I förstudien identifierades också ett behov av ett mer fördjupat samarbete mellan våra olika verksamheter. Så målet för FINSAM-uppdraget under 2024 är att skapa en tydlig plattform för hur vi kan samverka för att få fler arbetssökande att välja studier men också för att vara mer tillgängliga och ge bättre service till målgruppen i fråga, säger Madelene Eregård.

Informationsträff med syfte att vägleda

Ett konkret exempel på tillgänglighet och service som genomförts i närtid är den informationsträff som arrangerades i arbetsmarknadsenhetens lokal. Genom att erbjuda tre pass utspridda under en dag fick 28 kommuninvånare träffa arbetsförmedlare, arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare. Fridhems folkhögskola var också på plats och presenterade sina utbildningsmöjligheter.

— Temat var har du råd att inte studera och besökarna fick träffa oss enskilt från respektive verksamhet, vilket medförde att vi kunde lotsa individen rätt utifrån sin nuvarande situation och behov, säger Marie Eriksson, till vardags studie- och yrkesvägledare på Svalöfs gymnasium och vuxenutbildningen.

Madelene Eregård komplettera:

— Det var lite som speeddejting och under dagen kunde vi hjälpa fyra personer till reguljära studier, fyra till SFI-utbildning, tre till studier på Fridhems folkhögskola och en person till arbetsmarknadsutbildning. Så vi är väldigt nöjda och kan konstatera att vårt samverkanskoncept fungerade bra.

För den arbetssökande kan det vara ett stort steg att tänka i banor som innebär studier. Jasna Drljo från Arbetsförmedlingen Nordvästra Skåne berättar att som arbetssökande har man ett behov att rusta sig för att komma i arbete och då kan utbildning vara en väg.

— Genom vår samverkan är ambitionen att trösklen för att komma i studier för den enskilde inte ska upplevas som så väldigt hög. Då är det viktigt att vi inom FINSAM-uppdraget har en god förståelse för varandras verksamheter och vad vi kan erbjuda den arbetssökande för att underlätta vägen till studier, säger Jasna Drljo.

Den fortsatta processen

Madelene, Marie och Jasna berättar att de, inom ramen för FINSAM-uppdraget, också genomfört andra aktiviteter samt planerar ytterligare aktiviteter till hösten.

— Nyligen hade vi en aktivitet där tio kandidater var inbjudna till studiemotiverande insats på Fridhems folkhögskola och nu är vi på gång med att kontakta dem för en uppföljning om detta är något som de vill gå vidare med, berättar Jasna Drljo.

— Vi är också på gång att bjuda in till en användargrupp som består av arbetssökande. När vi utformar processer och åtgärder är det viktigt att vi får med oss användarperspektivet så att vi tänker rätt och om det är något som vi kanske inte tänkt på, tillägger Madelene Eregård.

Under hösten planeras det också insatser på Svalöfs gymnasiums vuxenutbildning och på Fridhems folkhögskola.

— Där kommer vi att ha gemensamma aktiviteter för att öppna dörren och skapa ett intresse för att studera, säger studie- och yrkesvägledare Marie Eriksson.

När projektet är avslutat vid utgången av 2024 är förhoppningen att den gemensamma processen och plattformen är så pass inarbetad att det blir en naturlig samverkansform.

— Samverkan oss emellan förenklar verkligen för den enskilde individen och förhoppningen är att arbetet kan drivas vidare utan extern finansiering, avlutar Madelene Eregård med.

Bor du i Svalövs kommun, är du öppet arbetslös och funderar över studier?

Text och foto: Daniel Henriksson, Svalövs kommun.