Förvaltningsledning

tf Kommunchef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Ekonomichef
Patrik Löfstrand
0418-47 50 70
E-post

Utbildningschef
Åke Svensson
0418-47 50 35
E-post

Socialchef
Marléne Andersson
0418-47 53 15
E-post

tf Samhällsbyggnadschef
Kjell Hedenström
0418-47 53 56
E-post

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

HR-chef
Cecilia Hagström
0418-47 54 25
E-post

Utvecklingschef
Hanna Åstrand
0418-47 50 78
E-post

Kommunikations- och servicechef
Johan Wikström
0418-47 52 62
E-post