Förvaltningsledning

Kommunchef
Stefan Larsson
0418-47 50 20, e-post

Ekonomichef
Jane Bergman
0418-47 50 70, e-post

Utbildningschef
Hans Dahlqvist
0418-47 50 35, e-post

Tillförordnad socialchef, vård och omsorg
Cecilia Andersson
0418-47 50 00 (växeln), e-post

Socialchef, social sektor
Cecilia Andersson
e-post

Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg
0418-47 50 91, e-post

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25, e-post

HR-chef
Cecilia Hagström
0418-47 54 25, e-post

Tillförordnad utvecklingschef
Hanna Åstrand
0418-47 51 89, e-post

Kommunikationschef
Daniel Henriksson
0418-47 50 24, e-post