Politiker

Namn, adress och uppdrag på kommunens politiker finns i förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunalråd

Teddy Nilsson (SD)
0418-47 50 18
teddy.nilsson@svalov.se

Anna Berg von Linde (M)
0418-47 50 40
anna.berg.von.linde@svalov.se

Aase Jönsson (KD)
0418-47 50 00
aase.jonsson@svalov.se

Oppositionsråd

Jan Zielinski (S)
0418-47 50 00

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)
0418-47 50 00

Officiella e-postadresser till nämnder och utskott

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Myndighetsnämnden

BT Kemi Efterbehandling