Svalövs kommun

Äldreboende

Ängslyckan, äldreboende

Säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Från och med den 24 februari upphörde besöksförbudet att gälla på kommunens äldreboenden, LSS-boenden och för besök inom socialpsykiatrin. Från och med den 9 mars har vi tack vare effektiv vaccinering kunnat öppna upp för säkra besök. En rutin för dessa är framtagen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De flesta som bor på Svalövs kommuns äldreboende, LSS-boende och inom socialpsykiatrin är nu vaccinerade mot covid-19. Det innebär att de är skyddade från att bli allvarligt sjuka, men kunskapen kring huruvida vaccinerade kan sprida smitta till andra är ännu inte så stor. Därför är det viktigt att besök genomförs på ett så säkert sätt som möjligt.

I första hand rekommenderas du att genomföra besöket utomhus. På respektive äldreboende finns möjlighet att träffas coronasäkert med en plastskärm mellan sig.

Det finns också möjlighet att besöka din anhörige inne i dennes bostad, eller i avsedd möteslokal på äldreboendet. Det är enhetschefen som avgör var besöket genomföras på bästa sätt.

På kommunens korttidsenhet fortsätter vi att avråda från besök eftersom vissa av brukarna där har vistats på sjukhus och inte är vaccinerade ännu. De brukare som har växelvård på korttidsenheten och är vaccinerad kan säkra besök tillämpas.

Vi önskar förståelse för att det kan ske snabba förändringar av besöksrutinen, exempelvis att en avdelning behöver stängas vid misstänkt smitta eller om myndigheternas rekommendationer ändras.

Boka ditt besök!

Dock är det fortsatt försiktighet som gäller vid besöken. Som anhörig eller vän bokar du ditt besök i förväg hos enhetschefen på det aktuella boendet. Kontaktuppgifter hittar du i den gula rutan till höger.

Rutiner för säkra besök:

 • Stanna alltid hemma vid symtom på sjukdom såsom feber, hosta, halsont, snuva, illamående, diarré, magsmärtor, huvudvärk eller sjukdomskänsla.
 • Stanna även hemma om du har tagit ett prov för covid-19 och inväntar svar, även om du är symtomfri.
 • Ta kontakt med enhetschefen för att boka ett besök, max två besökare per tillfälle är tillåtet.
 • Ring till avdelningen när du kommer till boendet så släpper personalen in dig. Om du saknar telefon, ring på dörrklockan.
 • Håll avstånd till andra brukare och personal och använd munskydd i korridorer och gemensamhetsutrymme samt undvik trängsel i samband med besök.
 • Ha god handhygien, handsprit kommer att finnas tillgängligt på boendet.
 • Använd munskydd vid besök, munskydd kommer att finnas tillgängligt på boendet. I det fall både den du besöker och du har blivit vaccinerade behövs inte munskydd mer än när du befinner dig i korridor på väg till anvisad plats för besöket.
 • Hosta eller nys alltid i armvecket.
 • Tänk på att hålla avstånd, att vara nära varandra kan öka risken för smitta.
 • Besöket sker i brukarens egen lägenhet, en anvisad lokal eller utomhus.
 • Undvik gärna att fika vid besöket om du och den du besöker inte har vaccinerats, då munskydd behöver tas av. Därmed kan smittrisken öka.
 • I samband med besöket antecknas besökarens kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och tidpunkt för besöket. Anledningen är att vi behöver komma i kontakt med besökare skyndsamt vid ett utbrott av smitta.

Tack för att du visar hänsyn och respekt!

I kommunen finns tre särskilda boenden; Åsgården i Kågeröd, Ängslyckan i Teckomatorp och Solgården i Svalöv. Lägenheterna är på 1-3 rum.

Varje boende är hyresgäst och betalar hyra. Man möblerar med egna möbler förutom säng som ingår.

För att få en lägenhet i särskilt boende behövs ett biståndsbeslut.
 

Korttidsenheten

Korttidsenheten finns på Ängslyckan. För vistelse på korttidsenheten behövs ett beslut av biståndshandläggare.

Växelvård

Om du vårdas hemma av någon anhörig kan du vid behov då och då erbjudas en kortare tids vård - några dagar till någon vecka - på korttidsenheten. Ansökan gör man hos biståndshandläggare.

Publicerad: 2021-03-11

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Ängslyckan
Enhetschef
Sofia Ahlström
0418-47 52 02
e-post

Solgården
Enhetschef
Carina Nilsson
0418-47 54 90
e-post

Åsgården
Enhetschef
Lena Borg
0418-47 50 06
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun