Svalövs kommun

Äldreboende

Ängslyckan, äldreboende

I kommunen finns tre särskilda boenden; Åsgården i Kågeröd, Ängslyckan i Teckomatorp och Solgården i Svalöv. Lägenheterna är på 1-3 rum.

Varje boende är hyresgäst och betalar hyra. Man möblerar med egna möbler förutom säng som ingår.

För att få en lägenhet i särskilt boende behövs ett biståndsbeslut.
 

Korttidsenheten

Korttidsenheten finns på Ängslyckan. För vistelse på korttidsenheten behövs ett beslut av biståndshandläggare.

Växelvård

Om du vårdas hemma av någon anhörig kan du vid behov då och då erbjudas en kortare tids vård - några dagar till någon vecka - på korttidsenheten. Ansökan gör man hos biståndshandläggare.

Publicerad: 2020-04-28

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information

Kontakt

Ängslyckan
Enhetschef
Sofia Ahlström
0418-47 52 02
e-post

Solgården
Enhetschef
Carina Nilsson
0418-47 54 90
e-post

Åsgården
Enhetschef
Lena Borg
0418-47 50 06
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun