Svalövs kommun

Demensvård

Äldre par på promenad

I Svalövs kommun finns det en demenssjuksköterska. Hon ansvarar för att utbilda och handleda personal inom hemvård och på särskilt boende kring demens. Hon ger också råd, stöd och information till anhöriga och den som lever med en demenssjukdom.

Särskilt boende med demensinriktning finns på Solgården, Ängslyckan och Åsgården. Här kan man få beviljat boende om man fått en demensdiagnos. Målet för vården är att ge en trygg och individuell omvårdnad i hemlik miljö.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på Ängslyckan. Verksamheten är öppen måndag till fredag mellan klockan 9.30 och 14.30. Målet för dagverksamheten är att gästerna ska åka hem på eftermiddagen med upplevelsen av att ha haft en bra dag.

Har du önskemål att veta mer om, eller besöka dagverksamheten kontakta kommunens demenssjuksköterska.

Publicerad: 2021-08-31

Sidansvarig: Kerstin Holgersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun