Svalövs kommun

Hjälp i hemmet

Äldre par i trädgården

Uppsökande verksamhet

Svalövs kommun erbjuder hembesök till kommuninvånare som fyllt 80 år och som inte tidigare haft kontakt med vård och omsorgen. Vid hembesöket informeras om fallprevention, boende, hälsa, matvanor, fysisk och psykisk hälsa och sociala faktorer.

Samordnad vårdplanering

Svalövs kommun och Region Skåne gör gemensamt en samordnad vårdplanering för patienter som är inlagda på en vårdavdelning och som har behov av insatser från kommunen efter utskrivning.

Vårdplaneringen sker genom ett möte på sjukhuset eller genom en så kallad förenklad vårdplanering via telefon. I den samordnade vårdplanen beskrivs vilka insatser slutenvården, öppna insatser och kommunen ska ge patienten vid utskrivning från sjukhuset.
 
Grundläggande är att vårdplanering sker i samråd med patienten. Om patienten önskar att närstående ska medverka vid vårdplanering på sjukhuset ansvarar slutenvården för att dessa kallas.

Publicerad: 2019-07-08

Sidansvarig: Lotta Svensson

Relaterad information

Relaterade länkar
Kontakt

Verksamhetschef vård och omsorg
Annelie Westlund
0418-47 52 87
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun