Svalövs kommun

Fallprevention

Svalövs kommun jobbar aktivt med att förebygga fallskador. Fallriskutredningar görs för alla personer som bor på särskilt boende. Även personer i ordinärt boende som är inskrivna i hemvården omfattas, samt dem som beviljats ett trygghetslarm.
 
Ett av kommunens mål är att alla, det året man fyller 80 år, ska erbjudas ett hembesök för genomgång av riskfaktorer. Gäller personer som inte tidigare haft kontakt med hemvården eller hemsjukvården.

Råd och tips


För att förhindra och minska fallolyckor ges här några råd och tips som man själv kan åtgärda:
 • Använd bärbar telefon eller skaffa fler telefoner.
 • Inga lösa sladdar på golven.
 • Använd halkskydd under mattorna eller ta bort mattorna.
 • Använd halkmatta i badkaret eller duschen.
 • Handtag i väggen vid badkar/dusch gör det lättare att hålla balansen.
 • Använd stabil trappstege om något måste hämtas ner från hög höjd.
 • Ta bort trösklarna.
 • Trappor ska ha ledstång.
 • Bona inte golven.
 • Använd ordentliga skor som sitter fast på foten, gärna halkskydd om det är halt ute.
 • Vid av- och påklädning, sitt ner.
 • Se till att ha god belysning. Ha en lampa tänd på natten eller en lampa nära tillhands att tända vid eventuellt toalettbesök på natten.

Friskvård


Det är också viktigt att stimulera olika friskfaktorer, det är bra att:
 • Promenera dagligen i dagsljus (vitamin D).
 • Deltaga i någon form av gymnastik.
 • Äta allsidigt.
 • Äta bladgrönsaker såsom broccoli, spenat, grönkål och vitkål (kalcium).
 • Dricka mjölk, äta ost, keso, filmjölk eller yoghurt (kalcium).
 • Äta strömming, lax, sill, ägg och smör (vitamin D).
 • Dricka mycket. För lite vätska kan ge upphov till förvirring, yrsel och trötthet.
 • Inte röka.
 • Skaffa hjälpmedel, t.ex. gånghjälpmedel.
 • Be läkaren se över medicinerna. Vissa läkemedel kan ge yrsel.
 
Kontakta gärna arbetsterapeut eller sjukgymnast för ytterligare råd och tips.
Publicerad: 2010-12-13

Sidansvarig: Lotta Svensson

Relaterad information
Kontakt
Arbetsterapeut
0418 - 47 52 03

Sjukgymnast
0418 - 47 51 95

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun