Svalövs kommun

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering innefattar tidsbegränsad rehabilitering i den enskildes bostad.

Kriterier för hemrehabilitering

  • Vuxna (20 år och äldre) med funktionshinder efter skada eller sjukdom som gör att man har svårighet att klara de dagliga aktiviteterna i hemmet.
  • Vara motiverad att träna dagliga aktiviteter i hemmet.
  • Kunna larma vid behov.
  • Förstå instruktioner.
  • Behovet bedöms av arbetsterapeut, sjukgymnast eller vårdplanerare.

Hemrehabiliteringens mål

Målet är att efter en skada eller sjukdom, åter kunna klara sitt dagliga liv så självständigt som möjligt. Vid hemrehabilitering tränar man i sin egen hemmiljö med utgångspunkt från egna mål och egen förmåga.
 
Tillsammans med patienten gör hemrehabiliteringsteamet upp en plan för rehabiliteringen. I teamet arbetar sjukgymnast, arbetsterapeut och undersköterska. Specifik träning erbjuds endast vardagar.
 
Teamet arbetar måndag till söndag, klockan 07.00-22.30. Under natten är det hemvårdens nattpatrull som ansvarar för vårdtagarna.

Publicerad: 2019-07-08

Sidansvarig: Lotta Svensson

Relaterad information
Välkommen till hemrehab
Relaterade länkar
Kontakt

Enhetschef
Marlene Andersson
0418-47 53 15
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun