Svalövs kommun

Hemsjukvård

Hemsjukvård erbjuds när man inte själv eller med hjälp av ledsagning kan ta sig till den vård eller hjälp man behöver oavsett ålder. Vårdbehovet prövas individuellt och planeras i samråd med den enskilde, närstående och behandlande läkare. Arbetet regleras av Hälso- och sjukvårdslagen.
 
Hemsjukvården ansvarar även för insatser på kommunens särskilda boenden och LSS-verksamhet. Exempel på vårdinsatser är läkemedelshantering, provtagning, injektioner, såromläggning samt vård och stöd i livets slut.

Personal


I hemsjukvården arbetar legitimerade sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Kommunens sjuksköterskor arbetar med att främja hälsa och förebygga ohälsa. Arbetsterapeut och sjukgymnast hjälper till med bedömning och förskrivning av hjälpmedel, bostadsanpassningsintyg, rehabilitering samt handledning av exempelvis förflyttningar.
Hemsjukvården arbetar i team tillsammans med den enskildes kontaktman i hemvården och på särskilt boende.
 
I hemsjukvården arbetar vi med ett salutogent synsätt. Det innebär att vi tar till vara det som gör att människor fungerar och mår bra. Trots sjukdom eller funktionshinder är det viktigt att känna mening i livet. Svalövs kommun prioriterar delaktighet och att man som enskild är med om att skapa sin omsorg.

Publicerad: 2019-07-08

Sidansvarig: Lotta Svensson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Enhetschef
Marlene Andersson
0418-47 53 15
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun