Svalövs kommun

Hemvård

Hemvård är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Målet är att den som behöver hemvård ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar i sitt eget hem.

I Svalövs kommun arbetar vi med en behovsplan. Behoven av tjänster bedöms av biståndshandläggare. Tillsammans med vårdtagaren går man igenom insatserna, sätter mål, preciserar tider för besök med mera. En genomförandeplan upprättas och skrivs under av den enskilde när den är färdig.
 
Exempel på insatser: hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, hjälp att äta, extra tillsyn som besök och telefonkontakt, social samvaro. Dessutom insatser som matdistribution, inköp och ärenden, tvätt och städning.
 
Omfattningen kan variera mellan några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dygn. Insatserna anpassas efter den enskildes behov.

I hemvården arbetar vi med ett salutogent synsätt. Det innebär att vi tar till vara det som gör att människor fungerar och mår bra. Trots sjukdom eller funktionshinder är det viktigt att känna mening i livet. Svalövs kommun prioriterar delaktighet och att man som enskild är med om att skapa sin omsorg.

Publicerad: 2021-04-20

Sidansvarig: Lotta Svensson

Relaterade länkar
Kontakt

Enhetschef Svalöv
Camilla Schön
0418-47 50 33
e-post

Enhetschef Slätten
Marlene Andersson
0418- 47 53 15
e-post

Enhetschef Åsen
Nina Larsson
0418-47 50 31
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun