Svalövs kommun

Rehabilitering

Personer som fyllt 20 år och som på grund av funktionshinder och/eller omvårdnadsbehov inte själv, eller med assistans, kan ta sig till primärvårdens rehabilitering har möjlighet att få hjälp från kommunen.

Rehabiliteringen ska hjälpa vårdtagaren att återfå optimal fysisk, psykisk och social förmåga, samt skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället. Rehabilitering utförs såväl inom den egna bostaden som på särskilda boenden.
 
Rehabiliteringsbehovet utreds och bedöms av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Insatserna utformas i samråd med den enskilde och genomförs med hjälp av hemvården.
 
Vid behov av insatser kontaktas kommunens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. I rehabiliteringsverksamheten utreds även behov av tekniska hjälpmedel. Arbetsterapeuter skriver också bostadsanpassningsintyg. För rehabilitering betalas en avgift enligt fastställd taxa.
 
Svalövs kommun bedriver även habilitering för personer över 20 år som har ett varaktigt funktionshinder som antingen är medfött eller uppstått tidigt i livet.
 
Personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS eller har beslut om daglig verksamhet har också möjlighet att få habilitering.

Publicerad: 2010-12-13

Sidansvarig: Lotta Svensson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt
Arbetsterapeut
0418-47 52 03

Sjukgymnast
0418-47 51 95

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun