Svalövs kommun

Välja hemtjänst

Från och med den 1 januari 2009 har Sveriges kommuner möjlighet att, med stöd av lagen om valfrihetssystem, LOV, skapa ett valfrihetssystem inom hälsovård och socialtjänster.

Valfrihetssystemet ska bygga på konkurrens om den bästa kvaliteten på utförda tjänster och inte om lägsta kostnad. 

Hemtjänst och delegerad hemsjukvård

Svalövs kommun har valfrihetssystem inom hemtjänst (service och personlig omvårdnad) och delegerad hemsjukvård (hemsjukvård som utförs av hemtjänstspersonal på delegation från sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut). Det innebär att en enskild, nedan kallad brukare, som beviljats bistånd genom service och/eller personlig omvårdnad har möjlighet att välja utförare, det vill säga vem som ska utföra insatserna.

För närvarande finns inga privata utförare.

Insatser som även fortsättningsvis utförs av kommunen:

  • Nattinsatser mellan klockan 22.30-07.00.
  • Hemsjukvård (den hemsjukvård som inte är delegerad och där brukaren inte har något beslut om bistånd genom service eller personlig omvårdnad).
  • Hemrehabilitering.
  • Trygghetslarm där brukaren enbart har larm och inga andra hemtjänstinsatser.
  • Matdistribution där brukaren enbart har matdistribution.

Godkännande av privat utförare

För att en privat utförare ska kunna erbjuda sina tjänster måste denne först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav utföraren måste uppfylla för att avtal ska slutas.

Kommunens ansvar
Det fria valet inom hemvård och delegerad hemsjukvård påverkar inte kommunens roll som huvudman. Det innebär att kommunen har det yttersta ansvaret för alla hemtjänsts- och hemsjukvårdsinsatser även om de utförs av en privat utförare.

Publicerad: 2019-12-19

Sidansvarig: Ingela Nylander

Relaterade länkar
Kontakt

Kvalitetsutvecklare
Ingela Nylander
0418-47 54 24
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun