Svalövs kommun

Brukare

Information till dig som är brukare

Vad är valfrihet?

Valfrihet i hemvården innebär att du, som beviljats stöd och hjälp i ditt hem, själv kan välja vilken utförare som ska ge dig hjälpen.

För närvarande finns inga privata utförare.

Vad kan du välja?

  • Du kan välja utförare som är godkänd inom det område som du bor. Som utförare räknas Svalövs kommuns hemvård och annan av kommunen godkänd utförare.
  • Du kan välja att ha en utförare för service och en annan för personlig omvårdnad eller så väljer du samma utförare för samtliga insatser.

Vill eller kan du inte välja utförare ansvarar Svalövs kommuns hemvård för att utföra de insatser du har behov av.

Att ansöka

Om du vill ansöka om bistånd genom service- och omvårdnadsinsatser kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Du kan också hämta ansökningsblankett till höger på denna sida.

Biståndshandläggarna ger dig information både skriftligt och muntligt om vilka utförare som finns att välja på och hur valet går till.
 

Vad kostar det?

Din avgift för service- och omvårdnadsinsatser är samma oavsett vem du väljer som utförare.  
 

Tilläggstjänster mot avgift

De privata utförarna kommer att ha möjlighet att erbjuda tilläggstjänster som till exempel gräsklippning, storstädning m.m. Du betalar för dessa tjänster direkt till utföraren. Tilläggstjänster kan räknas som hushållsnära tjänster och är i så fall skattereducerade.
 

Om du inte är nöjd

Alla utförare ska ha rutiner för synpunkter och klagomål. Rutinerna framgår av respektive utförares presentation under ”Aktuella utförare”. Du kan också vända dig till Svalövs kommun om du vill lämna synpunkter och klagomål.

Förutom ovanstående har du även möjlighet att byta utförare. Du kommer inte att behöva ge någon motivering och bytet genomförs inom 14 dagar. Biståndshandläggarna hjälper dig med att genomföra bytet.
 

För frågor och mer information

Har du frågor om bistånd och val av utförare för hemtjänst och delegerad hemsjukvård kan du kontakta kommunens biståndshandläggare.

Publicerad: 2018-04-11

Sidansvarig: Ingela Nylander

Relaterad information
Kontakt

Kommunens biståndshandläggare
Telefontid: kl 9-9.30
0418-47 52 83
0418-47 52 85

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun