Svalövs kommun

Utförare

Vad innebär valfrihetssystemet

Du som utförare ska för kommunens räkning åta dig att utföra service- och/eller omvårdnadsinsatser inklusive delegerad hemsjukvård. De personer som genom ett biståndsbeslut är beviljade service- och omvårdnadsinsatser, nedan benämnda brukare, har via valfrihetssystemet möjlighet att välja mellan den kommunala verksamheten och olika privata utförare. Endast godkända utförare får utföra biståndsbedömda insatser.
 

Att bli utförare

Du som vill bli utförare måste ansöka om godkännande. I förfrågningsunderlaget finns specificerade krav och riktlinjer som du måste uppfylla för att kommunen ska ge sitt godkännande. Handläggningstiden från ansökan till beslut är en månad.

Efter att godkännande lämnats tecknar kommunen och utföraren ett avtal och utföraren är därefter valbar för brukarna.

Är du intresserad av att starta eget företag kan du få mer information hos exempelvis Tillväxtverket.


Vad gäller för utföraren?

Du som utförare ska leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Där anges bland annat vilka tjänster som ingår, tider för insatsernas utförande, ekonomiska villkor och vilka kvalitetskrav kommunen har ställt.
 
Du har möjlighet att välja att utföra insatser inom hela kommunen eller delar av den, samt hur många brukare du som mest kan anta.
 
Eftersom utförare är beroende av brukarens aktiva val kan kommunen inte garantera några uppdragsvolymer.
 

Vad gäller för brukaren?

Brukaren kan välja utförare (kommunal eller privat) som är godkänd av kommunen. Biståndshandläggarna fattar biståndsbeslut, varefter handläggaren ger brukaren information om vilka utförare som kan väljas. Om brukaren inte vill/kan välja utses utförare enligt ett rullande schema. Brukaren betalar avgift för insatserna direkt till kommunen.

De flesta biståndsbeslut är rambeslut, det vill säga att endast insatserna genom behovsplan finns angivet i beslutet. I vissa fall, till exempel om brukaren önskar, så fattas specificerade biståndsbeslut. I de fall ett rambeslut är fattat avgör brukaren tillsammans med av utföraren utsedd kontaktperson och i samarbete med Svalövs kommuns hälso- och sjukvårdspersonal hur beviljade insatser ska utföras.
 

Du kan erbjuda tilläggstjänster

Du som är utförare har även möjlighet att, förutom de ordinarie tjänsterna, erbjuda tilläggstjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Sådana tilläggstjänster kan vara hushållsnära tjänster och är i så fall skattereducerade för brukaren.

För frågor och mer information
Ingela Nylander, kvalitetsutvecklare, 0418-47 54 24

Publicerad: 2019-01-23

Sidansvarig: Ingela Nylander

Relaterad information
Relaterade länkar
  • Aktuella utförareöppnas i nytt fönster
  • Lagen om valfrihetssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kvalitetsutvecklare
Ingela Nylander
0418-47 54 24
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun