Svalövs kommun

Arbetsmarknadsinriktade insatser

Våra arbetsmarknadsinriktade insatserna är individuellt utformade och syftar till att få tillbaka personer till arbetslivet och en egen försörjning.

Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter. Utifrån personens behov gör vi tillsammans en handlingsplan och sätter personens nuvarande och framtida förmågor i centrum. De arbetsmarknadsinriktade insatserna kan till exempel bestå av kompetenshöjande aktiviteter och/eller praktik. 
 
Exempel på andra arbetsmarknadsinriktade insatser som vi arbetar med:

  • Arbetspraktik
  • Arbetsprövning
  • Vägledning
  • Jobbsök, intervjuträning

Våra arbetsmarknadsinriktade insatserna vänder sig till dig som uppbär försörjningsstöd eller har annan kontakt med socialtjänsten.

Om du är intresserad av vårt stöd och våra insatser, vänligen vänd dig till din kontaktperson inom socialtjänsten.

Publicerad: 2021-10-14

Sidansvarig: Mikeal Lindberg

Kontakt

Besöksadress:
Svalegatan 25, Svalöv
 

Drop-in
Torsdagar kl 13.00-15.00

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun