Svalövs kommun

Kontakta oss

Arbete och Integration och välfärd

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadskonsulent, ungdomar/KAA-samordnare
Suzana Majetic
0418-47 50 41
E-post

Integrationssamordnare/arbetsmarknadskonsulent
Ghadir Dhelal Mohamad
Telefontid: måndagar kl 14.00-16.00 samt torsdagar kl 9.00-16.00
0418-47 51 69
E-post

Arbetsmarknadskonsulent/Studie- och yrkesvägledare
Johan Arlefalk
0418-47 50 09
E-post

Sysselsättningssamordnare
Jonas Pahlén
0418-47 50 68
E-post

Ekonomiskt bistånd
Socialsekreterare
Nexhmije Limani
0418-47 50 27
E-post

Socialsekreterare
Kerstin Brofall
0418-47 50 52
E-post

Socialsekreterare
Shkurta Durmishaj
0418-47 50 43
E-post

Socialsekreterare
Edin Limani
0418-47 50 58
E-post

Flyktingmottagningen
Integrationssamordnare/arbetsmarknadskonsulent
Ghadir Dhelal Mohamad
0418-47 51 69
E-post

Tf Enhetschef
Dalibor Vasic
0418-47 52 74
E-post

Publicerad: 2021-10-14

Sidansvarig: Mikeal Lindberg

Relaterade länkar
Kontakt

Ekonomiskt bistånd receptionsstider
Vardagar:
kl.10.00-13.00
(torsdag kl. 10.00-15.00)

Nya ansökningar till ekonomiskt bistånd och allmänna frågor
Telefontid:
Måndag kl. 10.00-11.00
Onsdag kl. 10.00-11.00
Fredag kl. 10.00-11.00

Från och med den
1 oktober
måndag-fredag mellan kl. 10-11.

Mottagningstelefon:
0418-47 50 66

OBS! Finns det ett ärende aktuellt, kontaktas den egna socialsekreteraren efter överenskommen tid.

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun