Svalövs kommun

När ansökan är gjord

Utredning och beslut

När ansökan är komplett gör handläggaren en utredning och fattar ett skriftligt beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna.

Beställning av arbetet

När du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag ansvarar du för att beställa arbetet som ska utföras. Du väljer och anlitar en entreprenör. Konsumenttjänstlagen (1985:716) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller mellan dig och entreprenören du anlitar. Väljer du att utföra anpassningen själv kan du få bidrag för material, inte arbetstid.

Reparationer och underhåll

Du äger de anpassningar som du fått bidrag till, vilket innebär att du själv står för eventuella reparationer och underhåll. Du kan däremot ansöka om bidrag för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag såsom hissar, bidésits med spol- och torkfunktion och dörröppningsautomatik. Läs mer om det genom att klicka här.

Vänd dig för felanmälan till handläggare samt till entreprenören som har utfört arbete. Vid reklamation ska du kontakta entreprenören som utfört arbetet.

Avslag och överklagan

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan med motiveringar till avslaget.

Du kan överklaga kommunens beslut. Ditt överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet.

Handläggaren kan då ompröva beslutet till din fördel om nya uppgifter styrker behovet av bostadsanpassning.

Om handläggaren inte omprövar beslutet, skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Du kan be kommunens handläggare om hjälp

Om du behöver hjälp exempelvis med att ta in offerter, välja entreprenör, betala fakturan eller något annat som rör ansökan kan kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag hjälpa dig.

Om du överlåter detta åt kommunen via fullmakt innebär det inte att kommunen tar över ansvaret för det arbete som utförs av entreprenören. Det är fortfarande du som är avtalspart med entreprenören och konsumenttjänstlagen (1985:716) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller mellan dig och entreprenören.

Publicerad: 2019-11-18

Sidansvarig: Bedrija Halilovic

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun