Svalövs kommun

Till dig som fått bidrag för lift

Har du fått bidrag för installation av lift ute eller inne?

För att din lift/hiss skall fungera på bästa sätt och att du ska känna dig trygg när du använder den bör den genomgå service årligen.

Av 4 kap 1 § BFS 2011:12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framgår att hissens ägare eller den som annars ansvarar för anordningen ska se till att hissen drivs, fortlöpande tillses, sköts och underhålls så att den ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll.

Av 4 kap 2 § samma föreskrift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framgår bland annat att den som äger eller annars ansvarar för anordningen ska se till att det förs en journal.

Denna service utförs av behörig firma som det lift/hissföretag som monterat din lift har avtal med.

Installationsbesiktning sker då liften/hissen monterats. Därefter sker service och besiktning enligt lift/hissföretagets rekommendationer. Om du tecknar serviceavtal med lift/hissföretaget behöver du inte själv hålla reda på när det är dags för service eller besiktning utan lift/hissföretaget hjälper dig.

Mer information kan du få av lift/hissföretaget.

Behöver du reparera liften?

Enligt 7 § i Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan bidrag lämnas för reparation av teknisk avancerad utrustning som har anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag, om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll. Med reparation jämställs underhåll och kontinuerlig besiktning.

Enligt Boverkets riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skall ansökan om bostadsanpassningsbidrag göras även för reparationer. Faktura för reparation skickas från entreprenör till sökande som ansöker om bidrag för reparationen. Ansökningsblankett hittar du på kommunens hemsida eller genom handläggare.

Kopia på faktura och uppgift om bank, clearingnummer och bankkontonummer dit kommunen skall överföra beviljat bidraget skickas till kommunen. Sökande får efter ansökan ett överklagningsbart beslut.

Liften är din egendom, med detta följer ett ansvar att bevara funktionen på denna. Bidrag lämnas inte för reparation som orsakats oaktsamhet,  skadegörelse eller borttagning av material som fastnat.

Publicerad: 2019-11-18

Sidansvarig: Bedrija Halilovic

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun