Svalövs kommun

Begravningsombud

Begravningsombudets roll är att se till att begravningsavgiften, som du betalar via din skattsedel, är tillräckligt stor och att den används på rätt sätt. Alla som betalar begravningsavgift i Sverige har rätt att begravas på våra kyrkogårdar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Begravningsombudet ska särskilt bevaka frågor för alla som inte tillhör Svenska kyrkan och ta tillvara deras intressen.

Begravningslokaler

Alla församlingar erbjuder begravningslokal utan religiösa symboler.

Länsstyrelsen utser ombuden

Begravningsombuden förordnas av Länsstyrelsen. Begravningsombud för samtliga församlingar i Svalövs kommun är Katarina Lundgren.

Publicerad: 2019-04-08

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun