Svalövs kommun

Finsam

Finsam är ett finansiellt samordningsförbund bildat för att organisera ett gemensamt arbete kring rehabilitering.

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv har från och med den 1 september 2009 ansvaret för den finansiella samordningen i Landskrona stad och Svalövs kommun.

De samverkande parterna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Landskrona stad och Svalövs kommun. Samordningsförbundet är en egen myndighet som själv avgör hur resurserna ska användas.

Svenska samhällets välfärdssystem är inte organiserat för personer som behöver stöd från flera myndigheter. Rehabilitering av dessa personer kräver kompetens och verktyg från flera myndigheter i samverkan. Därför behövs ett finansiellt samordningsförbund.  

Inom rehabiliteringsområdet finns det möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds arbetsförmåga. Den finansiella samordningen mellan fyra samverkande parter inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning.

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna. Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i våra verksamheter.

Publicerad: 2020-02-27

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Besöksadress:
Finsam Landskrona-Svalöv
Stadshuset, Landskrona

Postadress:
Stadshuset
261 80 Landskrona

Kontaktperson
Martina Bach
0418-47 33 08
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun