Svalövs kommun

Öppna Insatser

Biståndslöst stöd

Ibland känns det som om problemen tagit överhand i ens liv och man behöver hjälp för att gå vidare och nå en förändring. Hos öppenvården kan du få den hjälpen. Inget problem är för stort eller för litet.

Vårt arbete bygger på att vi tillsammans med dig försöker hitta lösningar som du själv tycker är tillfredställande, hållbara och som passar dig och din familj. Vi utgår från dina eller familjens egna målsättningar och strävar efter att locka fram möjligheter, kompetenser och lösningar.

Vi har tystnadsplikt och du blir inte registrerad i socialtjänstens register. 

Vi omfattas av anmälningsskyldighet, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om barn far illa.

Publicerad: 2020-11-25

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun