Svalövs kommun

Adoption

Att adoptera betyder att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption). Par kan adoptera sambons, makens eller den registrerade partnerns barn.

Internationell adoption
Om du är intresserad av att adoptera från utlandet ska du först kontakta en adoptionshandläggare på familjerättsenheten för ett informationssamtal. Därefter får du gå en förberedande utbildning om adoption.

Utredning
Efter utbildningen gör familjerättsenheten en utredning för att ta reda på om du är lämplig som adoptivförälder. Du får bland annat berätta om din bakgrund och hur ditt liv ser ut idag. Du får också lämna läkarintyg. Informationen som du lämnar blir underlag för socialnämndens beslut och kommer att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Medgivande
Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ge dig ett så kallat medgivande att adoptera. Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

Styvförälderadoption
Om du vill adoptera din partners barn måste du ansöka hos tingsrätten. Innan tingsrätten beslutar gör familjerättsenheten en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa.

Publicerad: 2019-01-09

Sidansvarig: Ingrid Dahl

Kontakt Familjerätten

Kontakta gärna vår gemensamma telefonrådgivning.

Telefonnummer:
042-10 36 00

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00-12.00
Onsdag kl 15.00-17.00

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun