Svalövs kommun

Faderskap

När ett barns föräldrar inte är gifta med varandra, ska faderskap fastställas. Detta för att barnet ska få en juridisk samhörighet med fadern. När ett barn fötts får vi meddelande från Skatteförvaltningen. Vi kontaktar därefter modern för att komma överens om tidpunkt då föräldrarna kan underteckna faderskapsbekräftelsen.

Det går också bra att underteckna faderskapsbekräftelsen innan barnets födelse. Om det finns tveksamheter kring faderskapet ser vi gärna att modern kontaktar oss redan under graviditeten. Det underlättar den utredning som då ska göras.

Publicerad: 2021-06-01

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Faderskapshandläggare
Lina Persson
0418-47 52 07
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun