Svalövs kommun

Familjehem

Foto på en familj

Varför placeras barn/ungdomar i familjehem?

Det finns barn och ungdomar som av många olika skäl inte längre kan bo kvar hos sina föräldrar utan behöver bo i en annan familj för en kortare eller längre period, ibland under hela uppväxttiden.

Ibland kan problemen ha med föräldrarna att göra; t ex missbruk eller sjukdom. Det kan också handla om den unges eget beteende t ex; missbruk, kriminalitet, funktionsnedsättning eller annan problematik som gör att han eller hon behöver byta miljö.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och då enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja och detta sker då med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Det finns också barn och ungdomar som flyr från krig och anländer till Sverige utan föräldrar.

Vad innebär det att vara familjehem?

Ett familjehem öppnar sitt hem för att ta emot utsatta barn och ungdomar. Barnet ska tas emot som en fullvärdig medlem av familjen, med värme och med respekt.

Läs mer om vad som krävs för att bli familjehem

Publicerad: 2019-06-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Familjehemssekreterare Lina Persson
0418-47 52 07
E-post

Ganimete Berisha
0418-47 50 46
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun