Svalövs kommun

Vad krävs för att bli familjehem?

Foto på en hoppande familj.

Barn som placeras i familjehem har olika behov. Därför kan familjehemmen se olika ut. Att det finns gott om tid och att familjens sociala situation är stabil är viktigt när man är familjehem

Gemensamt för barnen är att de behöver kärleksfulla, trygga och tydliga vuxna som har värme, tålamod och förmåga att sätta gränser. Det finns familjehem som bor på landet, i stan, i villa, i lägenhet, är gifta, sambo eller ensamstående, med eller utan barn, arbetar heltid, deltid eller studerar och kommer från Sverige eller från ett annat land. Det bör finnas plats i familjehemmet så att barnet kan få ett eget rum.  Det är positivt om det redan finns barn i familjen, men oftast är det bra om barnet som placeras hos dig kan vara yngst och inte behöver konkurrera med jämnåriga.

Det placerade barnet kan behöva goda förebilder i den nya familjen, både i barn och i vuxna. Vi brukar säga att det måste finnas ett känslomässigt överskott hos dem som arbetar med familjehemsvård. Med det menar vi att ni behöver ha både empati och stort engagemang i barnet, men också i barnets familj och övriga nätverk. Livet som familjehem kan vara slitsamt, men också stimulerande och givande. Det är viktigt att alla familjemedlemmar är överens om att ni vill ta emot barn i er familj och att man har som grundinställning att man inte ska ge upp.

Team-work

Familjehemsvård handlar mycket om samarbete med andra betydelsefulla personer runt barnet. En viktig uppgift för familjehemmet är att hålla kontakt med barnets familj. Socialtjänsten har ansvaret för barn som är familjehemsplacerade och de ska tillsammans med familjehemmet och barnets föräldrar planera framtiden och följa barnets utveckling.

Stöd, handledning och fortbildning

Som familjehem anlitas du på uppdrag av Svalövs kommun. Socialtjänsten är ansvarig för placeringen i familjehemmet och har till uppgift att se till att familjehemmet får det stöd, handledning och fortbildning som behövs.

Varje placerat barn har en ansvarig socialsekreterare från sin hemkommun, som regelbundet ska besöka barnet.

Ekonomisk ersättning och avtal

När ett barn placeras i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjen och ansvarig socialnämnd. Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter samt ekonomi.

Som familjehem får du en ekonomisk ersättning som är uppdelad i två delar. Den ena är en omkostnadsdel som är skattefri och är avsedd att täcka familjehemmets utgifter för barnet såsom mat, boende, kläder, fickpengar, fritidsaktiviteter med mera. Den andra är en arvodesdel som beskattas och som är en ersättning/lön för att man tar på sig ett ansvarsfullt uppdrag. Arvodesersättningen är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande.

Hur blir man familjehem?

I Svalövs kommuns utredningsmodell ingår registerkontroller, hembesök, frågeformulär, djupsamtal, handledning till familjehemmet samt dokumentation.

Intresserad?

Antalet familjehemsplacerade barn ökar och därmed behovet av nya familjehem och jourhem. Är du intresserad av att veta mer/anmäla ditt intresse av att vara familjehem - gör din intresseanmälan här!

Publicerad: 2017-09-25

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun