Svalövs kommun

Familjerätt

Svalövs kommun har samverkansavtal med Helsingborgs stad inom familjerättens område. Det innebär att familjerättsärenden, förutom fastställande av faderskap för sambor, handläggs vid familjerättsenheten i Helsingborg.

Handläggare har möjlighet att ta emot besök både i Helsingborg och i Svalöv. För att se vilka insatser som kan erbjudas läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finns också allmän information om familjerätt under rubriken Vanliga frågor och svar.

Familjerätten arbetar med adoptioner, rådgivning, samarbetssamtal och utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge, faderskapsbekräftelser med mera.

Många personer i kommunen träffar oss i samband med att de får barn. Vi utreder och fastställer faderskap för alla barn till föräldrar som inte är gifta.

Ibland kan man som föräldrar i samband med en separation ha svårt att komma överens om hur man bäst ska lösa situationen för barnen beträffande vårdnad, boende och umgänge. Man kan då komma till oss och genom frivilliga samtal, så kallade samarbetssamtal försöka komma överens. Ibland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten, som då ber familjerätten att utreda frågan och komma med ett förslag hur barnens behov bäst kan tillgodoses.

Ibland behöver man komma hit tillsammans med den andra föräldern för ett rådgivningssamtal eller samarbetssamtal.

Du som funderar på adoption kan vända dig till familjerätten. Här kan du få information och diskutera dina möjligheter att få adoptera.

Vårdnad, boende och umgänge

Genom rådgivning och samarbetssamtal kan familjerätten hjälpa till om man inte kan enas om vårdnaden, boendet eller umgänget med barnen vid skilsmässa och separationer. Syftet med samtalen är att föräldrarna ska kunna samråda kring barnet och gemensamt fatta nödvändiga beslut. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria och omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller i socialtjänsten i övrigt.

Om en tvist angående vårdnad, boende och/eller umgänge inte kan lösas genom samarbetssamtal kan tingsrätten ta över ansvaret för beslutet. För att få underlag för beslutet begär tingsrätten vanligtvis en utredning från familjerätten.

Publicerad: 2020-12-11

Sidansvarig: Ingrid Dahl

Kontakt Familjerätten

Kontakta gärna vår gemensamma telefonrådgivning.

Telefonnummer:
042-10 36 00

Telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00-12.00
Onsdag kl 15.00-17.00

Rådgivning om faderskap/föräldraskap
Tisdagar kl 12.30-13.30 samt torsdagar kl 8.30-9.30

OBS! Familjepunkten har stängt på helgdagar.

Du kan också boka tid för enskild rådgivning digitalt genom e-tjänst (se nedan). Du väljer om du vill ha rådgivning genom personligt besök på Familjepunkten, telefonsamtal eller genom Skype.

Samarbetssamtal ansöker ni om antingen genom e-tjänst (se nedan) eller genom att skicka in en blankett som finns på hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi tar kontakt med er för att komma överens om besökstider.

Broschyr om samarbetssamtal

Foto på broschyr om samarbetssamtal
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun