Svalövs kommun

Gruppverksamhet Gullvivan

Gullvivan är en gruppverksamhet för barn med upplevelser av att leva i familjer där det finns/funnits kemiskt beroende (alkohol/droger), psykisk ohälsa och/eller våld.

Grupperna vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. I grupperna tar vi upp olika teman såsom känslor, självförtroende, risker och val.

Syftet med gruppverksamheten är att ge barnen möjlighet att träffa andra barn med liknande upplevelser, att avlasta barnet från känslor av ansvar och skuld samt att ge tillfälle till lek, fantasier och en rolig stund!

Varje grupp består av 4-6 barn som träffas en gång i veckan vid 12-14 tillfällen.

Grupperna leds av två personer som är utbildade barngrupps-ledare.

Publicerad: 2015-11-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Socialrådgivare

Jenny Kristinsson
0709-47 52 05
E-post

Hanna Hammar
0709-47 50 09
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun