Svalövs kommun

Avlösarservice i hemmet

Syftet med avlösarservice i hemmet är att föräldrar eller makar som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar ska få en möjlighet att koppla av och kunna genomföra aktiviteter utanför det egna hemmet.

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare ger den funktionsnedsatta omvårdnad och stöd.
Insatsen utförs vanligtvis i det egna hemmet men det kan också vara i samband med att den enskilde och avlösaren är på en utflykt.

Avlösarservice kan ges som en regelbunden insats och/eller vid speciella tillfällen. Individuell bedömning görs och beslut fattas av LSS-handläggaren.


Publicerad: 2019-11-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Enhetschef
Daniel Ahlström
0418-47 53 01
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun