Svalövs kommun

Kontakta oss

Verksamhetschef
LSS

Monica Ingves
0418-47 53 00
E-post

Enhetschef
Personlig assistans, avlösarservice, ledsagarservice, kontaktpersoner

Louise Persson
0709-47 53 01
E-post

Enhetschef
Daglig verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn

Peter Jakobsen
0418-47 52 72
E-post

Enhetschef
Bondegatans och Majorsgatans gruppboende, Kvarngatans servicebostad samt Mobila teamet

Eva Mårdklint
0418-47 53 53
E-post

Enhetschef
Erik Ljungsgatan gruppboende, personlig assistans

Arjeta Mehmeti
0418-47 53 10
E-post

Verksamhetsassistent

Eva Lindqvist
0418-47 53 14
E-post

Publicerad: 2019-12-13

Sidansvarig: Monica Ingves

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt

Besöksadress

LSS-verksamheten
Svalegatan 1
Svalöv

Fax nr

0418-47 54 12

Postadress

Svalövs kommun
268 80 Svalöv

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun