Svalövs kommun

Flyktingenheten/integration

Foto på händer.

Bosättningslagen
I enlighet med den nya bosättningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som trädde i kraft den 1 mars 2016, är samtliga kommuner i Sverige skyldig att ta emot nyanländ för bosättning. Lagen reglerar anvisning av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd och deras anhöriga.

Kommuntal
Hur många nyanlända som en kommun är skyldiga att ta enomt enligt bosättningslagen, så kallat kommuntal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., beror bland annat på befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt antalet asylsökande som redan vistas i kommunen. Enligt kommuntal för 2016 placerades 11 nyanlända personer med uppehållstillstånd för bosättning i kommunen. För 2017 är antalet 19 personer. 

Finansieras med statliga medel
Kommunens flyktingmottagande finansieras med statliga bidrag, som täcker de kostnader som uppstår i samband med mottagandet. 

Asylsökande

Migrationsverket

När en person kommer till Sverige och söker asyl så vänder den asylsökande sig till Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om den asylsökande behöver råd och stöd i ärenden till utlandet ska hen vända dig till migrationsverket i Helsingborg.

Om du behöver hjälp med ansökan om medborgarskap, uppehållstillstånd, anknytning och överklagan, ska du vända dig till Migrationsverket i Malmö. 

Om du har uppehållstilstånd

Arbetsförmedlingens ansvar
Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för nyanländas flyktingars etablering i samhället under de första 2 åren.

Arbetsförmedlingens uppgift är bland annat att:

  • tillsammans med den nyanlända upprätta en etableringsplan med insatser för att underlätta och påskynda en etablering i arbets- och samhällslivet.
  • ansvara för de nyanländas försörjning 

Kommunens ansvar

  • SFI och annan vuxenutbildning.
  • Samhällsorientering.
  • Mottagande och bosättning.
  • Skola, förskoleverksamhet och andra insatser för barn och ungdomar.
  • Insatser inom det sociala området.
  • Övrig kommunal verksamhet och service.
  • Försörjningsstöd och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga samt för de som inte är självförsörjande efter 2 år med etableringsplan.
Publicerad: 2020-04-17

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun