Svalövs kommun

Nykraft

Testbild

NY som i nyanländ eller ny i kommunen. KRAFT utifrån att du är en tillgång; din kraft och förmåga att stärka oss som samhälle och kommun.

Nykraft och Familjecentralen Guldkornet stöttar dig i språket, föräldraskapet, din hälsa, arbete, studier och integration.

Nykraft strävar efter att skapa en öppen och kreativ miljö där möjligheter till vägledning, motivation och praktiskt såväl som socialt stöd finns.

Nykraft utgår från Familjecentralen i Svalöv. På familjecentralen finns det tillgång till barnhälsovård, barnmorskemottagning, öppen förskola samt rådgivning och stöd från socialtjänsten.

Arbetet sker i samarbete med Arbetsmarknadsenheten, kommunens utbildningsanordnare och näringslivet.

Nykraft syftar till att ta tillvara individens resurser och att hjälpa dig som förälder att bli självförsörjande, genom till exempel arbete eller studier.

Syftet med Nykraft är att:

• Hjälpa föräldrars etablering på arbetsmarknaden
• Minska utanförskapet
• Integrering av unga nyanlända föräldrar med invandrarbakgrund ur ett samhällsperspektiv
• Förkorta vägen mot självförsörjning
• Öka föräldrars nätverk
• Snabbare språkinlärning

Öppen mötesplats på Familjecentralen Guldkornet
När:
Måndagar 9.00-12.00
Var: Skolgatan 20, 268 31 Svalöv
Barn är också välkomna!

Föräldrasvenska på Familjecentralen Guldkornet
När: Måndagar 9.30-11.00
Var: Skolgatan 20, 268 31 Svalöv
Barn är också välkomna!

För mer information:
Kontakta Anna Molin på telefon 0709-47 54 41 eller skicka e-post.

Välkomna!

Publicerad: 2020-02-13

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun