Svalövs kommun

Kontakta oss

Öppna insatser

Barn, ungdom och familj
Socialrådgivare, Hanna Hammar
0709-47 50 09
E-post

Socialrådgivare, Thorbjörn Bevheden
0709-47 50 45
E-post

Socialrådgivare, Jenny Strömer
0733-66 20 45
E-post

Socialrådgivare, Johan Nilsson
0709-47 50 33
E-post

Riskbruk/missbruk/beroende
Socialrådgivare, Linda Andreasson
0709-47 50 55
E-post

Socialrådgivare, Jenny Kristinsson
0709- 47 52 05
E-post

Socialrådgivare, Gunnel Fjell
0418-47 53 30
E-post

Socialpsykiatri
Psykiatrihandledare, Lotti Walfridsson
0709-47 54 47
E-post

Psykiatrihandledare, Helen Rasmusson
0709-47 54 27
E-post

Brottsofferstöd, Medling
Socialrådgivare, Johan Nilsson
0709-47 50 33
E-post

Våld i nära relationer
Socialrådgivare, Gunnel Fjell
0418-47 53 30
E-post

Publicerad: 2020-10-06

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun