Svalövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
  • vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
  • vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen behandlas och godkänns av kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott.

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Publicerad: 2021-06-22

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

Camilla Kindahl
0418-47 52 54
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun