Svalövs kommun

Kontaktuppgifter till myndigheter och sjukvård

Kontakta oss på socialtjänsten

Du kan ringa oss för att boka besök eller få rådgivning via telefon. Ring kommunens växel på 0418-47 50 00 eller socialtjänstens reception på 0418-47 50 66. Be att få prata med någon i jouren för våld i nära relationer.

Du når oss säkrast mellan kl. 10.00-16.00 måndag till fredag. Efter kl. 17.00 och på helger kan du, vid situationer som inte kan vänta till nästa dag, ringa polisens växel på telefonnummer 114 14 och fråga efter Socialjouren i Helsingborg. De hjälper dig i en akut situation utanför kontorstid.

Du kan också ringa och prata med en socialrådgivare på socialtjänstens öppenvård på telefonnummer 0418-47 50 61 måndag till fredag kl. 08.00-09.00.


Andra du kan kontakta

Polis: Vid akuta situationer ring 112. Vid ickeakuta situationer ring polisens växel 114 14 och berätta om vad du önskar hjälp med. På polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du också hitta information om bland annat brott i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och brott i nära relationer vid funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sjukvård: Vid akuta situationer ring 112. Vid ickeakuta situationer ring sjukvårdsupplysningen 1177, de ger dig råd om vad du ska göra och vart du ska vända dig. Du kan även hitta information på sjukvårdsupplysningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har blivit utsatt för sexuellt övergrepp kan du vända dig till Mottagningen för våldtagna kvinnor på Skånes universitetssjukhus i Lund, 046-17 25 15.

Kriscentrum mellersta Skåne: Här kan du utan kostnad få krisbearbetning och samtal/behandling individuellt eller i grupp, ring 046-35 50 71 måndag till fredag kl. 11.00–12.00.

Kvinnofridslinjen: Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa dit. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Ring Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50.

Terrafem: Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem driver en rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 44 språk. Ring Terrafem på telefonnummer 020-52 10 10. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.


Länkar till andra resurser och mer information

Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om hur sjukvården i regionen arbetar mot våld i nära relationer.

Om du är utsatt för ett allvarligt och konkret hot kan du begära skyddade personuppgifter. På Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du gör för att ansöka om skyddade personuppgifter.

Barnahuset Skåne Nordväst finns till för barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. Socialtjänst, polis, åklagare, läkare och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar tillsammans i gemensamma lokaler för att göra utredningen och rättsprocessen så snabb och smärtfri som möjligt. Läs mer på Barnahusets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Där kan man få information om sex, hälsa och relationer.

Publicerad: 2013-05-30

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun