Akut hjälp

Akut hjälp - ring 112

Befinner du dig i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från polis, ambulans eller räddningstjänst ska du ringa SOS Alarm på telefon 112.

Nedan presenteras ytterligare nummer som du kan ringa vid mindre akuta situationer.

Polisen 114 14

Ring 114 14 för alla ärenden till Polisen som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Öppet dygnet runt.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen 1177 svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Giftinformationscentralen

När det är akut - ring 112, begär giftinformation

I mindre aktuta fall: 010-456 67 00
Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt.

Socialjouren i Helsingborg

På socialjouren i Helsingborg kan du få hjälp vid akuta, sociala problem som inte kan vänta till nästkommande vardag. Det kan handla om våld, missbruk och övergrepp eller om du misstänker att någon annan far illa. Socialjouren agerar främst när det gäller barn som far illa och akuta ärenden som handlar om missbruk eller familjevåld.

Telefon 042-10 68 69. Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare.

Öppettider:
Måndag-fredag kl. 17.00-08.00
Lördag-söndag, dygnet runt, kl. 08.00-08.00

Barnens hjälptelefon, BRIS

Telefonnummer: 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS vuxentelefon om barn

Telefonnummer: 077-150 50 50

Bris tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som som rör barn.

Kvinnofridslinjen

Telefonnummer: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Helsingborgs kvinnojour

Telefonnummer: 042-181 510 eller via chatt på helsingborgskvinnojour.se Länk till annan webbplats..

Akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri i Malmö

Telefonnummer: 040-33 10 00. När du behöver akut psykiatrisk vård och är under 18 år. Tar emot patienter från hela Skåne.

Akutmottagning vuxenpsykiatri i Helsingborg

Telefonnummer: 042- 406 27 30

När du behöver akut psykiatrisk specialistvård och är 18 år eller äldre.

Mind Självmordslinjen

Telefonnummer: 901 01

Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa eller chatta anonymt. Självmordslinjen drivs av den ideella föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa. Öppet dygnet runt, varje dag. Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112.