Stöd till dig utan arbete

De arbetsmarknadsinriktade insatserna är individuellt utformade. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter. Utifrån ditt behov gör vi tillsammans en handlingsplan och sätter dina nuvarande och framtida förmågor i centrum. De arbetsmarknadsinriktade insatserna kan t.ex. bestå av kompetenshöjande aktiviteter och praktik.

Vilket stöd kan jag få?

Vi erbjuder stöd till dig som söker jobb eller utbildning och är mellan 16 och 64 år. Här nedan beskriver vi vilket stöd vi kan erbjuda dig:

  • verktyg i ditt arbetssökande
  • jobb- och praktikmatchning
  • arbetsprövning och arbetsträning
  • utredning och rehabilitering
  • studie- och yrkesvägledning
  • deltagande i olika projekt och arbetsmarknadsinsatser

Hur gör jag för att ta del av stödet?

Prata med din kontaktperson inom ekonomiskt bistånd eller annan verksamhet hos socialtjänsten.

Om du inte är inskriven hos oss kan du kontakta våra arbetsmarknadskonsulenter via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Jobba hos oss

Vill du vara en del av oss? Välkommen att söka någon av våra lediga tjänster i Svalövs kommun! Du hittar och söker lediga jobb hos oss genom Offentliga jobb Länk till annan webbplats.

Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för dig som är mellan 16-19 år och har gått ut grundskolan men inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Vi söker alltså dig som antingen har hoppat av eller aldrig börjat i gymnasiet och inte har jobb.

Vad kan vi hjälpa till med?

Genom oss kan du få ta del av aktiviteter från kommunens arbetsmarknadsenhet. Vi erbjuder dig bland annat information och fördjupad vägledning.

Vårt jobb är att hjälpa dig genom att reda ut vad just du ska satsa på nu och i framtiden. Du får en personlig coach som tillsammans med dig kommer fram till hur du kan ta nästa steg. Det kan till exempel vara studier, arbete eller praktik. Det är frivilligt att ta del av våra insatser.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss via kontaktformuläret nedan och berätta vad du gör i dagsläget. Tillsammans kommer vi då att titta på olika möjlighter för dig att komma vidare med studier eller praktik.

Du kan också ringa vår arbetsmarknadskonsulent på telefon 0418-47 50 41 eller skicka e-post.

Kontaktformulär

Om du vill ta del av våra insatser fyll gärna i formuläret nedan så kontakter vi dig för ytterligare information. Om du inte vill använda formläret nedan kan du i stället skicka in dina kontaktuppgifter via vår blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Behandling av personuppgifter
När du använder kontaktformuläret nedan samtycker du till att Svalövs kommun får behandla personuppgifterna du lämnar. Dessa används endast för tjänstens ändamål och i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR). Så här behandlar Svalövs kommun dina personuppgifter Öppnas i nytt fönster..

Kontaktformulär KAA
Kontaktformulär KAAVad gör du idag? * (obligatorisk)
Vad gör du idag?

Sommarjobb för unga

Svalövs kommun erbjuder sommarjobb för unga i kommunen inom bland annat barnomsorg, äldreomsorg, park- och trädgårdsarbete, föreningsverksamhet samt inom kost och städ. För att kunna söka dessa sommarjobb måste du vara född 2004 eller 2005 och vara folkbokförd i Svalöv.

Svalövs kommun följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer gällande covid-19. Detta gäller givetvis även för sommarjobben, som kan påverkas av utvecklingen.

Sommarjobben omfattar två perioder:
Period 1: 14 juni - 5 juli
Period 2: 19 juli - 6 augusti

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är den 31 mars.

När får jag veta om jag fått ett sommarjobb?
Det meddelas via utskick senast under vecka 18.

Sommarjobb på andra sätt

Det finns inget som hindrar att du själv söker sommarjobb på egen hand! Lästips om hur du söker jobb finner du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Platsbanken har en särskild avdelning för sommarjobb som du kan söka på och du kan även leta upp andra sidor på webben som visar vilka sommarjobb som finns.

Vanliga frågor och svar

Hur många får sommarjobb?
Kommunen erbjuder 50 sommarjobbsplatser. Dessa platser kommer att fördelas genom lottning. Det är många som söker, därför bör du även söka andra sommarjobb.

Vem kan söka sommarjobb?
Alla ungdomar som är folkbokförda i Svalövs kommun och som är födda 2004 eller 2005 kan söka sommarjobb 2021.

Hur söker jag?
Din ansökan lämnar du via vår webbansökan.

Sista ansökningdag
Ansök senast den 31 mars.

Får jag en bekräftelse på min ansökan?
En bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan skickas till din mejl. Får du ingen bekräftelse ber vi dig att kontakta oss snarast, dock senast 31 mars för att vi ska kunna ta hänsyn till din ansökan.

Kan jag ändra min ansökan?
Ja, du kan ändra din ansökan fram till och med den 31 mars 2021. Ring eller skicka meddelande till vår arbetsmarknadskonsulent på telefon 0418-47 50 41 eller via e-post.

När får jag veta om jag fått ett sommarjobb?
Det meddelas via utskick senast under vecka 18.

Om jag inte får ett sommarjobb, får jag veta det då?
Det meddelas via utskick senast under vecka 18.

Kan jag byta jobb?
Nej, du kan inte byta jobb, bara tacka nej om du inte vill ha det jobb du blir erbjuden.

Jag kan inte arbeta erbjuden period. Kan jag byta?
Du kan tyvärr inte byta arbetsveckor, bara tacka nej om du inte kan jobba den period du har erbjudits sommarjobb.​

Vilka arbetstider har jag?
Dina arbetstider kan variera beroende på arbetsplats. Arbetet ska dock utföras måndag till fredag 4 tim/dag. Det kan förekomma längre arbetstid på vissa arbetsplatser, t.ex. inom Park- och trädgårdsarbete och arbetsperioden blir därmed kortare. Under första perioden infaller midsommarafton, som är en arbetsfri dag, vilket gör att ni därför arbetar en dag extra mot slutet.

Hur påverkar covid-19 sommarjobben?
Svalövs kommun följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer gällande covid-19. Detta gäller givetvis även för sommarjobben, som kan påverkas av utvecklingen.

Måste jag begära ett utdrag ur belastningsregistret?
Särskilda regler gäller för att få arbeta med barn och unga. Arbetsgivaren är skyldig att göra en så kallad registerkontroll av personer som erbjuds arbete inom förskola, skola och barnomsorg. Du beställer själv ett registerutdrag hos Rikspolisstyrelsen om du söker ett jobb inom barnomsorg. Det tar minst två veckor innan du får registerutdraget hemskickat. Beställ därför utdraget i god tid. Registerutdraget ska du ta med och visa upp första dagen på din arbetsplats, annars riskerar du att inte kunna börja på ditt sommarjobb. Obs! Registerutdraget ska vara oöppnat.

Ansökan om utdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?
Du är välkommen att kontakta vår arbetsmarknadskonsulent på telefon 0418-47 50 41 eller via e-post.

FINSAM Landskrona Svalöv

Finsam är ett finansiellt samordningsförbund bildat för att organisera ett gemensamt arbete kring rehabilitering.

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv har från och med den 1 september 2009 ansvaret för den finansiella samordningen i Landskrona stad och Svalövs kommun.

De samverkande parterna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Landskrona stad och Svalövs kommun. Samordningsförbundet är en egen myndighet som själv avgör hur resurserna ska användas.

Svenska samhällets välfärdssystem är inte organiserat för personer som behöver stöd från flera myndigheter. Rehabilitering av dessa personer kräver kompetens och verktyg från flera myndigheter i samverkan. Därför behövs ett finansiellt samordningsförbund.

Inom rehabiliteringsområdet finns det möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds arbetsförmåga. Den finansiella samordningen mellan fyra samverkande parter inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning.

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna. Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i våra verksamheter.

Relaterade länkar

FINSAM:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
FINSAM:s dokumentarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Besöksadress:
Finsam Landskrona-Svalöv
Stadshuset, Landskrona

Postadress:
Stadshuset
261 80 Landskrona

Kontaktperson
Martina Bach
0418-47 33 08
E-post