Daglig verksamhet

Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet är en rättighet för personer som tillhör personkretsen 1§ 1-2 LSS. Primärt avser insatsen personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte deltar i utbildning.

Den dagliga verksamheten ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt, men även ha habiliterande inslag om behov föreligger. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter den enskildes intressen, behov och förutsättningar.

Den enksilde som deltar i daglig verksamhet får habiliteringsersättning utifrån deltagandet.

Att besöka daglig verksamhet ska vara både stimulerande och meningsfullt för individen.

Lättläst broschyr om daglig verksamhet Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.