Medling vid ungdomsbrott

Har du blivit utsatt för brott? Eller är du en ungdom som själv utsatt någon för brott? I Svalöv finns en möjlighet för unga som begått brott och deras brottsoffer att tillsammans med en opartisk medlare träffas för ett samtal om brottet - så kallad medling.

Vad innebär medling?

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral, särskilt utbildad medlare.

Syftet med mötet är att båda parterna ska få samtala om det som har hänt. Det finns också möjligheter för parterna, med medlarens hjälp, att göra överenskommelser i form av avtal, t.ex. hur man ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medlingen, hjälpa till i samtalet om det behövs, samt vara en säkerhet för att mötet ska gå bra.

Medling är användbart i många olika typer av brott, t.ex. snatteri, rån, stöld, skadegörelse, olaga hot och misshandel.

Medlingen ersätter ej rättegång och/eller straff, men åklagaren meddelas om gärningsmannen medverkat i medling.

Kontakt

Socialrådgivare Johan Nilsson
0709-47 50 33

Medling för dig som utsatts för brott

I medling får du ett ansikte till den som utsatt dig för brottet. Detta kan hjälpa till att minska eventuell rädsla för gärningsmannen samt underlätta ett möte i t.ex. rättegång.

Du får möjlighet att berätta för gärningsmannen hur du upplevt brottet, vilka konsekvenser det inneburit för dig och kan ställa frågor till honom eller henne.

Det finns också möjlighet att, genom överenskommelser med gärningsmannen, få upprättelse och gottgörelse.

Medling för dig som begått ett brott

Det krävs mycket mod att möta den man utsatt för brott. Genom att ställa upp på medling visar du att du är en person som kan ta ansvar för det du gjort och som dessutom kan ställa saker och ting till rätta.

I medlingen får du en chans att förklara dig och möjlighet att be om förlåtelse för det du gjort. Det är en verklig chans att göra något som kan komma att betyda mycket för både dig och för brottsoffret.

Hur går medlingen till?

Medling erbjuds via polis och/eller socialtjänst eller direkt av en medlare på uppdrag av socialtjänsten.

Medlaren kontaktar först vardera part för ett förberedande, enskilt möte, ett s.k. förmöte. Under förmötet pratar man om hur medlingsmötet ska gå till, vilka regler som gäller och om vad varje part vill ta upp i medlingen.

Om parterna efter förmötet är beredda och vill genomföra medlingen, anordnar medlaren medlingsmötet, där parterna träffas tillsammans med medlaren.