Kontakt Äldreservice

Kontaktuppgifter till medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheten.

Hemvård

Tf. verksamhetschef Hemvård
Niklas Ahlqvist
0418-47 53 15
E-post

Enhetschef Åsen
Nina Larsson
0418-47 50 31
E-post

Enhetschef Slätten
Per Vesterlund
0418-47 53 41
E-post

Enhetschef Svalöv
Monica Rat
0418-47 50 33
E-post

Demenssjuksköterska
Eva Granvik
0418-47 52 11
E-post


Hemsjukvård

Tf verksamhetschef Hälso- och sjukvård
Hanna Bergstedt
0418-47 54 53
E-post

Enhetschef hemsjukvård
Lii Jönsson
0418-47 53 73
E-post

Svalöv

Sjuksköterskor
0418-47 52 03

Arbetsterapeut
0418-47 54 76 alternativt 0418-47 53 65

Fysioterapeut/sjukgymnast
0418-47 54 94

Teckomatorp, Billeberga, Tågarp

Sjuksköterskor
0418-47 54 91

Arbetsterapeut
0418-47 54 74

Fysioterapeut/sjukgymnast
0418-47 54 82

Kågeröd, Röstånga

Sjuksköterskor
0418-47 51 95

Arbetsterapeut
0418-47 54 71 alternativt 0418-47 54 72

Fysioterapeut/sjukgymnast
0418-47 54 73

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0418-47 52 54
0709-47 52 54
E-post

Särskilt boende

Enhetschef Solgården, demens
Pia Malmgren
0418-47 54 90
E-post

Enhetschef Solgården, somatik
Mattias Lindvall
0418-47 54 80
E-post

Enhetschef Åsgården
Anna Jansson
0418-47 51 28
E-post

Enhetschef Ängslyckan
Leena Törnfeldt
0418-47 52 02
E-post

Demenssjuksköterska
Eva Granvik
0418-47 52 11
E-post

Dagverksamhet

Demenssjuksköterska
Eva Granvik
0418-47 52 11
E-post

Myndighetsenheten

Samtliga handläggare SoL och LSS
Måndag-fredag, kl. 08.30-10.00.
0418-47 51 16

Avgiftshandläggarna
Måndag-fredag, kl. 08.30-10.00.
0418-47 52 01

E-post myndighetsenheten.

Besöksadress
Svalegatan 1 Svalöv.

Enhetschef Myndighet
Susan Bångdal
0418-47 53 75
E-post

Anhörigsamordnare

Anhörigsamordnare
Anna Helkama-Rågård
0709-47 54 65
E-post

Tillförordnad socialchef vård- och omsorg

Marléne Andersson
0418-47 53 15
E-post