Kontakt LSS

Kontaktuppgifter till medarbetare inom LSS.

Verksamhetschef LSS
Monica Ingves
0418-47 53 00
E-post

Enhetschef
Personlig assistans, Majorsgatan gruppboende,
Tf. enhetschef socialpsykiatriboende
Emma Andersson
0709-47 50 07
E-post

Enhetschef korttidsvistelse, korttidstillsyn, kontaktperson, personlig assistans
Marie Olofsson
0418-47 51 71
E-post

Enhetschef
Bondegatans, Kvarngatans servicebostad samt Mobila teamet, daglig verksamhet
Eva Mårdklint
0418-47 53 53
E-post

Enhetschef
Erik Ljungsgatans gruppboende, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice
Arjeta Mehmeti
0418-47 53 10
E-post

Verksamhetsassistent
Jessica Hansson
0418-47 52 72
E-post

LSS Habilitering, arbetsterapeut
Helene Idbohrn
0709-45 10 80
E-post

LSS Habilitering, fysioterapeut
Malin Tuwezén
0709-47 50 57
E-post