Kontakt Äldreservice

Kontaktuppgifter till medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tf. socialchef vård och omsorg
Cecilia Andersson
0418-47 50 00 (växeln)
E-post

Hemvård

Verksamhetschef Hemvård/Hemsjukvård
Marléne Andersson
0418-47 52 87
E-post

Enhetschef Åsen
Nina Larsson
0418-47 50 31
E-post

Tf. Enhetschef Slätten
Jonas Andersson
0418-47 53 15
E-post

Tf. Enhetschef Svalöv
Martina Fajersson
0418-47 50 33
E-post

Hemsjukvård

Verksamhetschef Hemvård/Hemsjukvård
Marléne Andersson
0418-47 52 87
E-post

Rehabilitering Team Svalöv
0418-47 52 03

Rehabilitering Team Teckomatorp, Billeberga, Tågarp
0418-47 54 91

Rehabilitering Team Kågeröd, Röstånga
0418-47 51 95

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Camilla Kindahl
0418-47 52 54
0709-47 52 54
E-post

Särskilt boende

Enhetschef Solgården
Carina Nilsson
0418-47 54 90
E-post

Enhetschef Åsgården
Vakant

Enhetschef Ängslyckan
Vakant

Demenssjuksköterska
Eva Granvik
0418-47 52 11
E-post

Dagverksamhet

Demenssjuksköterska
Eva Granvik
0418-47 52 11
E-post

Myndighetsenheten

Samtliga handläggare SoL och LSS
Måndag-fredag, kl. 08.30-10.00.
0418-47 51 16

Avgiftshandläggarna
Måndag-fredag, kl. 08.30-10.00.
0418-47 52 01

E-post myndighetsenheten.

Besöksadress
Svalegatan 1 Svalöv.

Enhetschef Myndighet
Susanne Bodén
0418-47 53 75
E-post

Anhörigsamordnare

Anhörigsamordnare
Anna Helkama-Rågård
0709-47 54 65
E-post