Kontakt LSS

Kontaktuppgifter till medarbetare inom LSS.

Verksamhetschef LSS
Monica Ingves
0418-47 53 00
E-post

Enhetschef
Personlig assistans, avlösarservice, ledsagarservice
Arjeta Mehmeti
0418-47 53 10
E-post

Pia Malmgren
0709-47 50 62
E-post

Enhetschef korttidsvistese, korttidstillsyn, kontaktperson
Marie Olofsson
0418-47 51 72
E-post

Enhetschef
Bondegatans och Majorsgatans gruppboende, Kvarngatans servicebostad samt Mobila teamet
Eva Mårdklint
0418-47 53 53
E-post

Enhetschef
Erik Ljungsgatans gruppboende, personlig assistans
Arjeta Mehmeti
0418-47 53 10
E-post

Pia Malmgren
0709-47 50 62
E-post

Verksamhetsassistent
Eva Lindqvist
0418-47 53 14
E-post

Verksamhetsassistent
Jessica Hansson
0418-47 52 72
E-post